Športno kulturno društvo

JAVORJE

OBČINA HRPELJE-KOZINA

Cerkev sv. Janeza Evangelista  
Cerkev sv. Janeza Evangelista

CERKEV SV. JANEZA EVANGELISTA je podružnična cerkev in spada pod prafaro Hrušica. Na kamnitem oboku prezbiterija je vklesana letnica 1646, kar umešča cerkev v drugo četrtino 17. stoletja. To je tudi najstarejši del cerkve. Na portalu cerkve zasledimo letnico 1693, kar velja za leto, ko je bila cerkev zgrajena. 
Glavni baročni oltar je izdelan iz belega in sivega marmorja. Posvečen je Sv. Janezu Evangelistu - zavetniku vasi. Na obeh straneh glavnega oltarja sta kipa Sv. Petra in Pavla.
V stranskem oltarju sta upodobljena sv. Sebastijan, katerega telo je prestreljeno s puščicami in sv. Rok v popotni obleki in s psom.
Kjer je danes stranski oltar, je bila, po pripovedovanju najstarejših Javorcev, prej stranska kapela, ki so jo podrli in kamenje porabili za druge namene. Ostanki kamnitega oboka kapele so vidni. V cerkvi je tudi umetniško izdelan kropilnik,na katerem je vklesana letnica 1694.
Zvonik je bil zgrajen leta 1936. Sezidal ga je mojster s Pregarja (Šemkov), ki je zgradil še nekaj zvonikov v Brkinih. Pred tem je imela cerkev zvonik na preslico, po domače »na lajbelc«. Sedanji zvonik ima tri etaže. Na žalost je cerkev doživela usodo večine primorskih cerkva. Italijani so odpeljali dva od treh zvonov. Leta 1996 pa so vaščani kupili nov zvon in ga postavili k staremu iz leta 1920. Cerkev ima novo streho in v notranjosti nov kor. Pred leti smo slovesno praznovali častitljivo 300 letnico cerkve.

Križ pri Cekovih
Križ pri Cekovih
Križ na Ravnah
Križ na Ravnah
Križ pri Urhovih
Križ pri Urhovih

ZNAMENJA (KRIŽI ali »BUGCI«) IN KAPELICE

• KRIŽ PRI CEKOVIH
• KRIŽ NA RAVNAH
• KRIŽ PRI URHOVIH
• KAPELICA V JEZERINI (POGORANOVA KAPELICA).
Postavili so jo Pogoranovi, ko je šel domači sin na vojno.

 

MLINI V SLEPI DOLINI JEZERINA Vas se nahaja na flišnih tleh, zato ima obilo vode. Na stičišču fliša in apnenca leži slepa dolina Jezerina. Nekoč je bilo tu zelo živo, saj je bilo v dolini šest domačij in pri vsaki je bil mlin. Še danes imenujemo prebivalce tega dela vasi Malnarji. Pet domačij spada pod Javorje, ena pa pod sosednjo vas Kovčice. Ti mlini so bili: Štefanov, Pogoranov, Pitančov, Torkov in Pešnov. Krkovčov mlin je spadal pod Kovčice. V petdesetih letih prejšnjega stoletja so vsi mlini drug za drugim utihnili, saj jim je država naložila visoke davke, ki jih lastniki niso zmogli plačevati. Nekatere domačije še stojijo, o mlinih pa je komaj še kakšna sled.

Korito v Vidanci
Korito v Vidanci

STUDENEC VIDANCA Starejši Javorci so prepričani, da se pod cerkvijo nahaja podzemno jezero. Posledica tega je ledeno hladen studenec Vidanca, ki ni še nikoli presahnil. Javorci verjamemo, da je voda iz tega studenca zdravilna in v poletni vročini hodimo k studencu po vodo za odžejanje. Leta 2007 so vaščani studenec uredili in ga obzidali s kamnom. Nekaj metrov pod studencem je korito za napajanje živine.Mimo tega studenca vodi priljubljena neuradna sprehajalna pot.
STUDENCA PR LIPCI IN V VRTIŠČIH Zanju je značilen polkrožni kamniti obok. Do vode vodi nekaj stopnic. Tu so se vaščani oskrbovali z vodo za gospodinjstvo.
KORITA ZA NAPAJANJE ŽIVINE: Malo in Veliko korito na južni strani vasi.
POTOK PERILO V tem potoku so žene v preteklosti izpirale perilo.
KALI ZA NAPAJANJE ŽIVINE V vasi in njeni okolici je bilo v 5 kalov, danes so vsi zasuti. Okrog kalov je bilo vedno živahno, saj je bilo v vasi veliko živine, ki se je v njih hladila in si gasila žejo. V toplih poletnih večerih je bilo okrog kalov pogosto slišati žabje koncerte.