Športno kulturno društvo

JAVORJE

OBČINA HRPELJE-KOZINA

Javorje se nahaja na južnem položnem pobočju Brkinov ob cesti Obrov- Prem, ki se v Obrovu priključi na glavno cesto Reka – Trst. Je razloženo naselje, postavljeno ob sami cesti na slemenu pobočja, tako da hiše, ki so strnjene in prislonjene druga ob drugo, tvorijo eno samo ulico. Izjema so le najnovejše hiše, ki so nekoliko umaknjene od ceste. Starejše hiše so grajene iz sivega kamna, na vogalih imajo večji bel kamen, ki varuje vogal hiše pred poškodbo. Javorci pravijo tem kamnom »babe«. SSKJ navaja izraz »opestnik«. Vas leži večinoma na flišnih tleh. Kraške značilnosti ima le območje južno od vasi proti Obrovu in na zahodni strani na obrobju slepe doline, imenovane Jezerina. Po tej dolini tečeta potoka Perilo in Torkov potok, ki ponikneta v požiralniku. Zaradi kar visoke lege vasi in hribov Čičarije, ki zapirajo pot morskemu zraku, imamo celinsko podnebje. Z razgledišča pri cerkvi se nam odpira lep pogled na Snežnik, vrhove Čičarije, Slavnik in na številne brkinske vasi.