Športno kulturno društvo

JAVORJE

OBČINA HRPELJE-KOZINA

PRVA ZNANA PISNA OMEMBA VASI

Gospod Valter Valenčič iz Kopra je prijazno posredoval podatek o prvi znani omembi vasi Javorje. Gradivo je dobil na vpogled na Zgodovinskem inštitutu Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU v Ljubljani.

Zapiske je odkril zgodovinar prof. Milko Kos. Objavljeni so v publikaciji »Izvestja muzejskega društva za Kranjsko« letnik 12, 1902. leta. Zapiski navajajo naslednje:

V notarskem zapisu iz Čedada 5. maja 1391 je navedeno, da je:
»Jurij iz Arsona« v svoji oporoki med ostalim določil, da dobi njegova hči Pyrina 150 mark za doto in »svatovsko obleko«, kar naj bi ji bilo zagotovljeno na več posestvih, med drugimi tudi na posestvu »v Javorjah pri Podgradu (im dorf Jaweriach pey Newnhaus)«.

V notarskem zapisu iz Gorice 19. junija 1405 pa je v zvezi z omenjenim dedovanjem ponovno navedeno ime vasi Javorje – »Lawriach bey dem Newnhaus«.

POIMENOVANJE

JAVORJE je pogosto krajevno ime, v Sloveniji je 8 krajev s tem imenom.

Dva kraja s tem imenom sta tudi na Hrvaškem in eden v Srbiji.

Danes živi v Javorju okoli 130 prebivalcev.

Najvišja točka je na nadmorski višini 614 m pri cerkvi.

Vas spada v Obalno kraško regijo.

 

 

Lokacija

 

O NASTANKU

IN POIMENOVANJU VASI:

Še pred Turki je tod vodila pomembna pot od morja na Dolenjsko. Ker je bila tu voda in veliko gozda, so se ljudje sčasoma na tem območju naselili.

V bližini, kjer stoji cerkev, je pred stoletji rastel mogočen javor, kjer so se zbirali vaški veljaki. Tu se je odvijal tudi konjski sejem.

Na obrobju Javorja je rastel gost javorov gozd. Samo po vejah dreves naj bi se lahko prišlo do sosednje vasi Brezovo brdo.

Železni križec

1977 Na območju Jezerine so snemali ameriško nemški film Železni križec. Režiser je bil Sam Peckinpah. Glavni vlogi sta igrala James Coburn in James Mason. Nekateri Javorci so bili v filmu statisti.

Prometne povezave in infrastruktura

  • Oddaljenost
    Do avtoceste in najbližje železniške postaje je 15 km.
  • Prevoz
    Prebivalci se na delo in po opravkih vozijo večinoma z lastnimi prevoznimi sredstvi, ker javnega prevoza ni.
    Vozi le šolski avtobus v Hrpelje.

Smo na dokaj odprtem področju. Do slovenskega oz. do hrvaškega morja je pol ure vožnje, do Trsta še manj. Vas ima vodovodno omrežje, telefon, optično omrežje in asfaltno cesto

ŠKD JAVORJE

Vaški dom z baliniščem
Vaški dom z baliniščem

Leta 2005 je bil v Javorju s podporo občine Hrpelje-Kozina in tedanjega župana Pečarja zgrajen vaški dom z baliniščem in športnim igriščem. Vaščani so vse te objekte zgradili z ogromno ur prostovoljnega dela. Izgradnjo in vse, kar je bilo s tem povezano, je vodil domačin Marjan Maslo, ki je skupaj s sovaščani zelo zaslužen za vse te pridobitve.

Takrat se je tudi porodila zamisel o ustanovitvi Športno kulturnega društva Javorje. To se je tudi zgodilo in tako društvo bolj ali manj uspešno deluje že 10 let.
Prvi predsednik društva je bil Marjan Maslo.
V okviru društva so bile organizirane razne kulturne, športne in zabavne prireditve, delovne akcije, izleti itd.

Danes šteje ŠKD Javorje 67 članov. Trenutni predsednik je Andrej Ljubič.
Začetna zagnanost članov je nekoliko zbledela. Vendar še vedno delujemo. Organiziramo razne prireditve, predvsem pa delovne akcije, katerih se Javorci pridno udeležujemo.

Kontakti:
vasja.valencic@gmail.com
gombac@gmail.com
vladka.ceglar@siol.net